Ogledi letališča

Vodeni ogledi letališča

Za rezervacijo skupinskih ogledov se obrnite na recepcijo letališča 05 617 51 40 ali info@portoroz-airport.si

Navodila in informacije skupinam ob ogledih:

- Skupinske oglede letališča izvajamo po predhodnem dogovoru od ponedeljka do petka. V času letalske sezone si pridržujemo pravico, da ob visoki frekvenci prometa, v izogib motenj delovnega procesa, ogledov ne izvajamo.

- Število ogledov na dan je zaradi delovnega procesa omejeno.

- Termin za ogled letališča rezervirajte vsaj 5 dni pred želenim obiskom.

- Odpoved pa sporočite vsaj en dan pred obiskom. V nasprotnem primeru vam zaračunamo polno ceno ogleda.

- Ker je letališče varovano območje morate pred vstopom na letališko območje posredovati seznam z imenom in priimkom, kraj bivanja ter številko osebnega dokumenta vseh obiskovalcev

- Predstavnik - vodja skupine naj ima na dan dogodka s seboj osebni dokument za vpis. Vodja skupina nosi odgovornost za vse člane skupine.

- Ogled letališča traja približno 1 uro.

- Ogledi letališke kontrole in meteorološke postaje niso zagotovljeni ob vsakem ogledu in v primeru nedosegljivosti ne pomenijo znižanega plačila obiska.

- Ogled zaračunavamo po veljavnem ceniku. Naročnik oz. plačnik ogleda prejme račun po opravljenem ogledu. Plačilo z gotovino ni možno.

- Pridržujemo si pravico do sprememb.

Cenik ogledov

Velja od 9.6. 2023 dalje (cena vključuje DDV):

do 10 obiskovalcev

35€