Depo

DEPO

Želite dobro in varno lokacijo za hrambo vaše prikolice ali plovila?

V ograjenem delu letališča Vam zagotavljamo varen depo.

CENIK veljavnost od 26.1.2022

Uporaba prostora

Dolžina

Dnevno v €

Mesečno v €

6 mesečno v €

do 5 m

15,00

120,00

400,00

od 5 do 7 m

20,00

300,00

800,00

 

Mere dolžine se nanašajo na največjo dolžino z vsemi pripadajočimi deli.

Cena pogodbenih zneskov se poravna vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna mesečna cena.

Ostale storitve

Storitev

EUR

Dostop¹

10,00

Voda²

10,00

Elektrika³

10,00

1 Enkraten vstop. Op.: Letna uporabnina vključuje 4 dostope.

2 Enkraten dostop do vodnega priključka. Op.: Letna uporabnina vključuje 1 dostop.

3 Enkraten dostop do električnega priključka. Op.: Letna uporabnina vključuje 1 dostop.

PRAVILNIK

1. Ta pravilnik velja za vse uporabnike depo-ja Aerodroma Portorož.

2. S prihodom v depo Aerodroma Portorož sprejemate Pravilnik depo-ja Aerodroma Portorož, ki je izobešen v depo-ju.

3. Dostop v depo Aerodroma Portorož je možen v času odprtosti letališča oz. po predhodnem dogovoru z letališkim osebjem in doplačilom.

4. Ob prihodu v depo Aerodroma Portorož se je vsak dolžan prijaviti na recepciji Aerodroma Portorož ter predložiti osebno izkaznico. Enako velja ob odhodu.

5. Na letališki strani Aerodroma Portorož je prepovedano gibanje ali zadrževanje nepooblaščenim osebam. Otroci morajo biti stalno v spremstvu odraslih.

6. Plovilo, počitniška prikolica ali avtodom koristijo uporabno pozicijo, ki jo določi upravljavec.

7. Plovilo, počitniška prikolica ali avtodom morajo koristiti uporabno pozicijo tako, da lahko upravljavec depo-ja prestavi, če je to potrebno.

8. Plovila, počitniške prikolice in avtodomi v depo-ju morajo imeti zagotovljeno veljavno obvezno zavarovanje. Aerodroma Portorož ne nosi nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Prav tako Aerodroma Portorož ne odgovarja za gumenjake, izven krmne motorje, pete motorjev in propelerje.

9. Vse osebne predmete in dragocenosti je potrebno odstraniti iz plovil, počitniških prikolic in avtodomov ter zagotoviti tesno zapiranje vseh oken in vrat.

10. Plinske jeklenke ter drugo nevarno in eksplozivno opremo je potrebo odstraniti iz plovil, počitniških prikolic in avtodomov. V primeru, da plinske jeklenke ni možno odstraniti, jo je potrebno izključiti.

11. Manjša dela, popravila ne smejo ovirati ali kako drugače motiti drugih gostov in najemnikov Aerodroma Portorož.

12. Fizični poseg na opremi in površinah najemodajalca je prepovedan.

13. Uporaba najete opreme je na lastno odgovornost.

14. V depoju ni dovoljeno postavljanje posebnih napisov ali oznak za prodajo ali oddajo.

15. Zaradi kršenja tega pravilnika lahko Aerodrom Portorož najemniku predčasno odpove pogodbo.

16. Pred odhodom iz depoja je gost dolžan urediti prostor in ga povrniti v prvotno stanje.

17. Pripombe in predlogi se posredujejo na recepciji Aerodroma Portorož.