Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

Ime in sedež:

Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, SI-6333 Sečovlje, Slovenija

Matična številka:

5500494000

Okrožno sodišče

Koper, št. vložka 10221100

Osnovni kapital (vpoklicani)

4.110.300,00 EUR

ID za DDV:

SI59653060

Šifra dejavnosti:

52.230 - Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu

Velikost:

Velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Transakcijski račun Banka Koper

10100-0034633360