Novice

Prosto delovno mesto OPERATIVNI DELAVEC, GASILEC ZAČETNIK m / ž

OPERATIVNI DELAVEC, GASILEC ZAČETNIK m / ž

Datum objave

  1. 1. 2021

Prijave sprejemamo do

  1. 1. 2021

Pogoji

- dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (peta raven),

- psihofizična in zdravstvena sposobnost,

- angleški in italijanski jezik,

- vozniški izpit B, H/AM kategorije,

- izjava, da oseba ni v kazenskem postopku (v primeru zaposlitve se zahteva uradno potrdilo),

- izjava o nekaznovanosti osebe (v primeru zaposlitve se zahteva uradno potrdilo),

- interes za nadaljnje funkcionalno usposabljanje in pridobivanje znanj na področju gasilstva in ostalih področij za razpisano delovno mesto,

- osnovno znanje dela z računalnikom.

Opis del in nalog

- sodelovanje v akcijah gašenja in reševanja,

- izvajanje ukrepov preventivnega požarnega varstva,

- izvajanje tehničnih del pri sprejemu in oskrbi letal,

- stalno strokovno in telesno usposabljanje za gasilsko reševalna dela,

- vzdrževanje in upravljanje gasilskih vozil in gasilsko reševalne opreme,

- sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju poslovne politike podjetja,

- upravljanje z delovnimi stroji, napravami in orodji,

- urejanje delovnega okolja,

- izdelovanje analiz in priprava poročil.

Zaželeno

- znanje nemškega jezika,

- prebivališče v eni izmed obalnih občin,

- srednja strokovna izobrazba zdravstveni tehnik,

- izpit za voznika C, F kategorije,

- specialna znanja s področja gasilske stroke in tehničnih poklicev.

 

Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve

Delovno razmerje se sklepa predvidoma z dnem 1. 3. 2021 in sicer za določen čas do 31. 12. 2021 zaradi dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce. Po zaključenem šolanju se bo kandidat zaposlil za nedoločen čas na delovnem mestu gasilec.

 

Ostalo

Kandidat/-ka pošlje življenjepis s sliko do vključno dne 26. 1. 2021 na elektronski naslov valentina.kobal@portoroz-airport.si ali na naslov Aerodrom Portorož d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 041 719 260 ali pišete na elektronski naslov valentina.kobal@portoroz-aiprot.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.