Novice

Ureditev pretakalne ploščadi

V času zimskega prometnega obdobja se je začela sanacija pretakalne ploščadi letališče Portorož. Točenje letalskega goriva 100LL in JET A1 za stranke bo potekalo ne moteno, z avtocisterno ob zrakoplovu. Predviden zaključek del je v začetku leta 2019.