Novice

Upravljanje letališča od 17.3.2020

Zadnje dni smo sprejemali odločitve in ukrepe usmerjene v zagotavljanje varnosti zdravja tako zaposlenih kot obiskovalcev. Trenutna situacija zahteva vse prej kot lahke odločitve, vendar pomembne za vse nas. Naše delovanje ostaja skladno z odločitvami, ki jih sprejema vlada RS in se bo, glede na aktualno dogajanje, po potrebi tudi spreminjala.

ODLOK O PREPOVEDI OPRAVLJANJA ZRAČNIH PREVOZOV V REPUBLIKI SLOVENIJI:  

Odlok  o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji velja za vsa javna letališča (tako državnega pomena, kot lokalnega). Zaradi tega Odloka se nobeno javno letališče v Republiki Sloveniji ne zapira, prepoveduje se samo mednarodni potniški promet (prevoz potnikov v mednarodnem prometu).  Poleg tega Odlok predvideva tudi  več izjem, ki so navedene v nadaljevanju. Prepoved ne velja za zrakoplove, ki opravljajo mednarodni redni in posebni (čarterski) zračni prevoz blaga in/ali pošte (cargo/mail) ter za zrakoplove, ki opravljajo mednarodne posebne zračne prevoze brez prevoza potnikov na letih v svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight). Od prepovedi so izvzeti posamezni leti tujih državnih zrakoplovov, če izvajajo lete v humanitarne in zdravstvene namene. Morebitne druge izjeme odobrita  ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

Odlok bo veljal od vključno 17. 3. 2020 do vključno 30. 3. 2020  za mednarodni zračni prevoz, ki se opravlja v Evropski uniji na podlagi predpisov Evropske unije, ter od 17. 3. 2020 do preklica za mednarodni zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice Evropske unije.

V zvezi s tem sta bila dne 16. 3. 2020 izdani dve NOTAM sporočili, ki sta nadomestili NOTAM sporočili iz preteklega tedna.

Letališče Portorož je v času od 16. 3. 2020 do 28. 3. 2020 odprto od 8.00 do 16.30 ure po lokalnem času. Prosimo vas, da se na nas obračate po elektronski poti (elektronska sporočila) na naslov info@portoroz-airport.si.

Vse pozivamo, da spoštujete navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in verjamemo, da se kmalu ponovno srečamo.

Spremljajte NOTAM sporočila in ostanite zdravi!