Novice

Prosto delovno mesto GASILEC ZAČETNIK m / ž

OPERATIVNI DELAVEC, GASILEC ZAČETNIK m / ž

Datum objave

1.6.2021

Prijave sprejemamo do

14.6.2021

Pogoji

- dosežena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (peta raven),

- psihofizična in zdravstvena sposobnost,

- angleški in italijanski jezik,

- vozniški izpit B, H/AM kategorije,

- izjava, da oseba ni v kazenskem postopku (v primeru zaposlitve se zahteva uradno potrdilo),

- izjava o nekaznovanosti osebe (v primeru zaposlitve se zahteva uradno potrdilo),

- interes za nadaljnje funkcionalno usposabljanje in pridobivanje znanj na področju letališkega varovanja, gasilstva in ostalih področij za razpisano delovno mesto,

- osnovno znanje dela z računalnikom.

Opis del in nalog

- izvajanje tehničnih del pri sprejemu in oskrbi letal,

- izvajanje del na področju letališkega varovanja,

- upravljanje naprav na področju letališkega varovanja,

- stalno strokovno in telesno usposabljanje za gasilsko reševalna dela,

- sodelovanje v akcijah gašenja in reševanja,

- vzdrževanje in upravljanje gasilskih vozil in gasilsko reševalne opreme,

- sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju poslovne politike podjetja,

- upravljanje z delovnimi stroji, napravami in orodji,

- urejanje delovnega okolja,

- izdelovanje analiz in priprava poročil.

Zaželeno

- znanje nemškega jezika,

- prebivališče v eni izmed obalnih občin zaradi narave dela,

- srednja strokovna izobrazba tehnične smeri,

- izpit za voznika C, F kategorije,

- specialna znanja s področja (letališkega) varovanja.

 

Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve

Delovno razmerje se sklepa takoj in sicer za določen čas do 30. 06. 2022. V tem času se opravi izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce, nakar se sklene pogodba za nedoločen čas na delovnem mestu gasilec.

 

Ostalo

Europass življenjepis s sliko sprejemamo do 14. 6. 2021 na elektronski naslov valentina.kobal@portoroz-airport.si.

Dodatne informacije na tel. št. 041 719 260 ali elektronskem naslovu valentina.kobal@portoroz-aiprot.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku izbire.