Novice

Poletna statistika

Po sprostitvi omejitev za letalskih promet, smo v poletnih mesecih postavili v središče našega delovanja:

- ukrepe usmerjene k zagotavljanju varne oskrbe letal in potnikov,

- ter storitve opravljene na najvišjem nivoju.

Osredotočenost na omenjene ukrepe je ključno prispevala na cilj nadaljevanja povečevanja prometa na letališču Portorož. V mesecu juliju smo tako zabeležili kar 2150 letalskih operacij in 4097 prepeljanih gostov.

Vztrajanje na rednem in natančnem spremljanju vseh informacij vezanih na omejitve potnikov in ažurno informiranje le teh, se je izkazal za uspešen način doseganja ciljev.

Na dober rezultat je vplivala tudi dobra epidemiološka slika naše države in ugodne vremenske razmere.