Novice

Obnovljena pretakalna ploščad

Zaključili smo s prenovo pretakalne ploščadi. Sedaj je na voljo nova postaja za oskrbo letal z gorivom JET-A1 in AVGAS 100LL.

Rekonstrukcija je obsegala izvedbo strojno inštlacijskih in elektro del, ki jih je izvedlo podjetje Petrol d.d.. Kompletno prenovo pretakalne ploščadi vključno z vgradnjo lovilca olj, za preprečitev onesnaženja okolja v primeru morebitnega razlitja goriv, pa je izvedel Aerodrom Portrož d.o.o..

Z rekonstrukcijo so izpolnjene vse zahteve veljavnih standardov, zahteve smernic in JIG standarda, hkrati pa izpolnjeni vsi standardi s področja ekologije in požarne varnosti. 

Izvedba del je bila priložnost, da smo prenovili tudi izgled celotnega objekta, ki sedaj zagotovo pripomore k lepši podobi celotnega letališča.

Zahvala gre z naše strani vsem izvajalcem in sodelujočim za korektno sodelovanje in uspešen zaključek del.