Novice

Novo rezervno napajanje z dizelskim električnim agregatom

Mednarodna letališča moramo zagotavljati brezhibnost osnovnega in nadomestnega napajanja letaliških sistemov z električno energijo. V začetku leta 2018 je letališče pristopilo k zamenjavi dotrajanega rezervnega napajanja z novim dizelskim električnim agregatom. Izbrani ponudnik Mides International d.o.o. je z aktivnostmi pričel konec leta 2018 in jih pred kratkim uspešno zaključil. Izvedena je bila demontaža in ekološka odstranitev starega sistema ter dobava, montaža, priključitev in zagon novega, sodobnega sistema.