Novice

Aerodrom Portorož, d.o.o. objavlja prosto delovno mesto

Operativni delavec, gasilec na letališču

Od kandidata se pričakuje, da poleg splošnih pogojev po zakonu, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- da ima zaključeno najmanj srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo ter izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce;  

- da ni v kazenskem postopku oz. da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;

- da opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled po programu za gasilca;

- da ima vozniški izpit najmanj B in A1 kategorije. Zelo priporočljivo je, da ima C kategorijo;

- znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje nemškega in italijanskega jezika.


Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 6 mesecev z možnostjo sklepanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.  


Kandidat mora imeti interes za nadaljnje funkcionalno usposabljanje in pridobivanje znanj na področju gasilstva ter sprejema in odprave letal.

 

Življenjepis s sliko naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi na elektronski naslov valentina.cigale@portoroz-airport.si. Dokazila o izpolnjevanju pogojev lahko kandidati pošljejo naknadno.