Novice

60-letnica delovanja letališča Portorož

Letališče Portorož letos obeležuje 60-letnico delovanja. Ob tem jubileju želimo izpostaviti verigo dogodkov, krajev in ljudi, ki so ustvarili 60 let dolgo zgodbo o letališču Portorož in vas vabimo na naše popotovanje skozi serijo člankov, kjer boste lahko izvedeli več o nastanku, delovanju, zanimivostih in razvoju letališča.

V začetku 60-ih let so začeli s pripravami travnatega terena za vzletanje. Pri razvoju projekta so velik delež pomoči prispevali člani Aerokluba Postojna. Drago Gabrijel je leta 1962 narisal prvo skico območja, kjer je pozneje nastalo letališče. Teren je na osnovi njegove skice preučilo več letalskih komisij, ki so delovale pod okriljem Zvezne uprave za civilno letalstvo iz Beograda. 27. septembra istega leta je zagrebška letalska komisija, poslala priporočilo za izdajo začasne registracije pomožnega športnega letališča za pristajanje letal do 3000 kg. Dva tedna pozneje je z Uprave civilnega letalstva Socialistične federativne republike Jugoslavije prispelo tudi potrdilo o uradni registraciji letališča Portorož. Prvi uradni pristanek na še nedokončani travnati stezi beležimo 22. avgusta 1962, ko je Drago Gabrijel pristal z letalom Aero-2 575.

Leta 62 so v zgodovino portoroškega letališča vpisali še en pomemben mejnik. Na Letalski zvezi Jugoslavije in Letalski zvezi Slovenije so sklenili, da bo tekmovanje za 3. Jadranski padalski pokal potekalo v Portorožu. Pripravo travnatega terena in vzletno pristajalne steze so zaupali Pavletu Zamarju in ostalim članom prvega aerokluba na obali. Ti so že takrat osnovali vzletno pristajalno stezo dolžine 1200 m za potrebe tekmovanja.

Portoroško letališče so slavnostno odprli z letalskim mitingom 14. oktobra 1963, na katerem so sodelovali aeroklubi iz vse Slovenije, obiskali pa so jih tudi delegati iz ostalih republik SFRJ. Na dogodku je letelo 26 letal,  prireditev si je ogledalo približno pet tisoč gledalcev.

Tretjega Jadranskega padalskega pokala leta 1963, ki je potekal pod okriljem Zveze letalskih organizacij Slovenije in Aerokluba Portorož, se je udeležilo 86 športnikov iz 16-tih držav. V skupni uvrstitvi je v moški konkurenci prvo mesto osvojila Češkoslovaška, v ženski pa ekipa Združenih držav Amerike. Najboljši tekmovalec iz vrst nekdanje Jugoslavije je bil Marjan Marič, ki je dosegel sedemnajsto mesto. Posebnost Tretjega Jadranskega padalskega pokala je bila uvedba nove discipline - atraktivnih skokov za nagrado "Turizem Portorož". Zmagali so predstavniki Združenih držav Amerike. Poleg tekmovanja so organizatorji s pomočjo delavcev Turističnega društva Portorož vzpostavili prve organizirane panoramske polete nad slovensko obalo.

Tekmovanje za Jadranski padalski pokal so nato v Portorožu organizirali vsaki dve leti. Leta 75 se je odvilo tudi prvo Evropsko padalsko prvenstvo, ki se ga je udeležilo preko 100 športnikov.