Kraji

Dragonja

Dragonja je presihajoča reka, ki se pri Sečovljah izliva v Jadransko morje. V srednjem in zgornjem toku je ohranjena v naravnem stanju, na svoji poti prek flišnih skladov slovenske Istre pa ustvarja zanimive geomorfološke pojave, razkriva flišne plasti in ustvarja tolmune.

Reka in pritoki so zanimivi predvsem v času od jeseni do pomladi, ko je v strugah več vode. Prek vodoravnih plasti peščenjaka se preliva v slapovih – eni najslikovitejših so prav ob sotočju Dragonje in Rokave na Škrlinah. V sušnem obdobju reka in pritoki pogosto presahnejo. Nekdaj so bili ob vodi številni mlini, ki so danes večinoma ruševine. Obnovljena sta Mazurinov in Kodarinov mlin.

Zavarovano območje obsega struge in bregove reke Dragonje in pritokov Štulovca, Dernarnik, Pasji potok, Truški potok, Bržanski potok, Grdi potok, Rokava, Starec, Žedeka, Supot, Feneda, Pasjok, Vruja in Stranica ter vplivni pas ob Dragonji in Rokavi. Na območju so postavljene informativne table z vrisanim zavarovanim območjem in določenimi prepovedmi in pravili obnašanja.

Dostopi:

- Peš po kolovozih iz vasi na slemenih (Boršt, Truške, Trsek ...)

- Peš, s kolesom ali z avtomobilom iz vasi Dragonja, Krkavče, Koštabona, Marezige