Novice

Razpis prosto delovno mesto ZEMELJSKA STEVARDESA

Datum objave

29.11.2017

 

Rok prijave

do vključno 11.12.2017

 

Pogoji

- višješolska izobrazba (VI. stopnja)

- angleški in italijanski jezik

- izpit za voznika B kategorije

- potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku

- potrdilo o nekaznovanosti osebe

- interes za nadaljnje funkcionalno usposabljanje in pridobivanje znanj na področjih za zahtevano delovno mesto

- CV s sliko

 

Zaželeno

- znanje nemškega jezika

- stalno prebivališče v Občini Piran, Izola, Koper

 - izobrazba zdravstvene smeri

Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve

Delovno razmerje se sklepa predvidoma z dnem 1.1.2018. Sklepa se za določen čas 28 mesecev in poskusno dobo 3 mesece. Kasneje obstaja možnost zaposlitve za nedoločen čas.

 

Ostalo

Kandidat/-ka vloži prijavo do vključno dne 11.12.2017, v pisni obliki na naslov Aerodrom Portorož d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov valentina.kobal@portoroz-airport.si. Prijava mora vsebovati življenjepis s sliko.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 041 719 260 ali pišete na elektronski naslov valentina.kobal@portoroz-aiprot.si.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po zaključenem postopku